Gumová dlažba – odolné podlahy – odolajte im, inak…

Gumová dlažba – odolné podlahy – odolajte im, inak…

Stretli ste sa už s neférovým postupom predajcu voči vám ako zákazníkovi?

Verím, že áno a myslím si, že nielen vy a nielen iba raz.

Tiež som sa už niekoľkokrát stala obeťou neférovosti v obchodnom vzťahu, a preto som bola presvedčená, že keď si dám pozor, už sa mi to nemôže stať.

Ale stalo sa.

Stretnúť sa s neserióznosťou u obchodníka nie je stále na Slovensku nič výnimočné. Bojovať proti neférovým praktikám obchodníkov, aj napriek tomu, že zákon je na strane zákazníka, je stále takmer nemožné.

Dôverčivosť človeku vlastná dáva neserióznym obchodníkom dostatočné možnosti na realizovanie svojich nekalých zámerov.

Možnosti obchodníka sú umocnené vedomím, že za jeho neseriózne jednanie nepríde žiadny postih, pretože väčšina poškodených zákazníkov boj za svoje práva pre zdĺhavosť konaní a kvôli nečinnosti a nezáujmu príslušných inštitúcií nakoniec vzdáva.

Moju dôveru a malý prehľad v možnostiach, potrebných pri stavbe ihriska s gumovým povrchom doslova zneužil Mgr. Radoslav Hupka, konateľ jednoosobovej s.r.o. ProActive, IČO: 36798631.

Jeho prístup rozhodne nespadá do kategórie serióznych obchodníkov.

Pán Hupka predáva tovar, ktorého kvalita sa dá posúdiť osobne až po jeho dodaní na miesto určenia.

A to je to, čo mu nahráva.

Pána Hupku som kontaktovala na základe údajov na jeho webovej stránke www.odolnepodlahy.sk.

Stránka pôsobila na mňa seriózne, preto som si dohodla s konateľom osobné stretnutie s cieľom získať viac informácií potrebných na realizáciu projektu.

Mali sme s manželom záujem o výstavbu ihriska s gumovým povrchom pre naše deti a vnúčatá.

Ako každý spotrebiteľ aj my sme hľadali kvalitu za najlepšiu cenu.

Mali sme záujem o gumové štvorce o rozmere 50 x 50 cm s hrúbkou 4 cm na plochu 14 x 6 m, teda na 84 m².

Cena, ktorú nám ponúkol pán Hupka, sa nám javila privysoká.

Pán Hupka nás následne presvedčil, že na účely použitia nášho ihriska nám budú stačiť dosky aj s 3 cm hrúbkou s prijateľnejšou cenou.

Pán Hupka vedel, že na záhrade nechceme mať betónové obrubníky. Informoval nás, že existujú aj plastové obrubníky a že celá stavba ihriska je tak jednoduchá, že si ihrisko vieme urobiť aj svojpomocne.

Podmienkou predaja dlažby nebola povinnosť využiť služby pracovníka, ktorého by nám pán Hupka odporučil.

Nezamestnával totiž nikoho, kto by takéto práce v jeho firme vykonával.

Využíval služby iného živnostníka, pána Jaroslava Cibulku z Hlohovca, IČO: 41186613, ktorý príležitostne preňho pracuje.

S ponúknutou cenou som bola spokojná, len som požiadala o zaslanie dohodnutej cenovej ponuky na e-mail.

Na moje veľké prekvapenie, písomná ponuka bola o viac ako 500 EUR vyššia, ako pôvodná ústna s vysvetlením, že medzičasom dodávateľ zvýšil ceny, o čom pán Hupka vraj nebol informovaný.

Ako je možné, že majiteľ firmy, nákupca tovaru a aj odborník pre styk so zákazníkom nemá pri jednaní so zákazníkom k dispozícii aktuálne ceny svojich produktov?

Postup pána Hupku sa mi javil ako neférový, preto som sa rozhodla jeho ponuku neprijať.

Za krátku dobu mi pán Hupka poslal e-mailom novú cenovú ponuku na inú dlažbuu.

Jednalo sa o gumenú zámkovú dlažbu RE ZÁMKOVÁ DOSKA GREEN 43MM (https://www.odolnepodlahy.sk/podlahy-do-stajne-a-mastale/re-zamkova-doska-green-30mm ).

Na obrázku, ktorý priložil k správe, vyzerala dlažba bezchybne a to že je určená pre kone mi bolo prezentované ako vysoká kvalita, ktorá dlho vydrží, čo bolo tiež našou požiadavkou.

Cenová ponuka na 84 ks dlažby mi bola ponúknutá len do vypredania zásob. Informovala som sa o tejto dlažbe aj u iného predajcu, ktorý ma ubezpečil, že za takú cenu sa mi dlažba oplatí kúpiť.

Urobili sme rozhodnutie kúpiť túto dlažbu, aj napriek tomu, že sme ju fyzicky nevideli a aj napriek tomu, že pán Hupka sa ako neférový predajca voči nám už prejavil na začiatku našej komunikácie.

Po zaplatení zálohovej faktúry sme očakávali dodanie bezchybného tovaru.

Tovar nám bol privezený externou špedičnou firmou na 3 paletách.

84 ks zámkových dosiek, každá o hmotnosti 43 kg, bol naskladaných na seba na 3 paletách, obtiahnutých bielou fóĺiou.

Hmotnosť celej objednávky presahovala 3,5 tony.

Po odchode dopravcu sa začali naše starosti.

Na štítku nalepenom na jednom balíku som objavila nápis – 2. tieda.

Okamžite som telefonicky kontaktovala pána Hupku.

Pán Hupka ma ubezpečil, že sa môže jednať maximálne o nejaké farebné rozdiely. Upokojil ma svojím prísľubom, že prípadný výskyt dosiek s iným odtieňom vymení, preto som sa rozhodla o ponechať si aj tovar 2. triedy.

Väčšie prekvapenie nás čakalo, keď sa zámková dlažba začala ukladať.

Majstri zistili nielen farebné rozdiely dosiek, ale aj veľkostné rozdiely.

Veľkostné rozdiely neumožňovali zámkovú dlažbu v tvare puzzle bezškárovo uložiť.

Opäť som kontaktovala pána Hupku. SMS-kou mi oznámil, že je na dovolenke v zahraničí.

Pán Hupka mi poskytol len telefonický kontakt na svojho externého dodávateľa Jaroslava Cibulku z Hlohovca, IČO: 41186613.

Vo firme pána Hupku sa v tom čase nenašiel nikto, kto by nám dosky vymenil alebo vyriešil problém veľkých špár po položení gumových dosiek.

V danej situácii, keď bola celá záhrada rozrytá a objednaní pokladači sme s manželom nevideli inú možnosť, len nechať dlažbu položiť tak, ako to bude možné.

Výsledok pokládky sa vôbec nepodobal na položenú gumovú zámkovú dlažbu, ktorá bola na obrázku priloženom k e-mailu s druhou ponukou pána Hupku.

Gumové dosky boli nielen rôznej farby, ale aj s rôznymi nepravidelnými medzerami, ktoré boli vzdialené od seba na niektorých miestach aj viac ako 1 cm.

Gumová dlažba
Gumová dlažba 2.trieda

Majstri sa vyjadrili, že položenie dosiek bola nesmierna drina.

To sa samozrejme odrazilo aj na výslednej platbe za dodanú službu.

Nasledovala moja reklamácia.

Reklamácia by bola prijatá len pod podmienkou, že privezieme nepoškodené dosky na vlastné náklady do skladu pána Hupku vzdialenéhoí cca 100 km.

Veľa dosiek už bolo orezaných, takže už ani nebolo isté, čo za dosky dostaneme naspäť.

Pán Hupka následne začal tvrdiť, že medzery medzi doskami boli spôsobené ich nekvalitným položením.

Rozhodli sme sa preto osloviť pána Cibulku s tým, aby nám ihrisko znova položil a ak bude všetko v poriadku, zaplatíme mu za jeho prácu koľko si zapýta.

Na jeseň nám sľúbil, že na jar nám to urobí.

Na moje prekvapenie v dohodnutom období mi už pán Cibulka nedvíhal telefón.

Po čase mi napísal, že nemá čas a nerád niečo opravuje po niekom.

Toto na jeseň pán Cibulka nevedel?

Pán Cibulka pravdepodobne dostal od pána Hupku informáciu o zníženej kvalite dosiek.

Nepredpokladám, že pán Cibulka by bol neseriózny.

Po informácii o horšej akosti položených dosiek by asi rekonštrukciu odmietol každý majster vedomý si svojho neúspechu.

Pán Hupka stále tvrdil, že dlažba je zle položená, preto som sa ho spýtala, prečo nám ju odmietol znovu položiť jeho odborník pán Cibulka.

Vraj preto, lebo vedel, že by som mu za prácu nezaplatila.

Táto odpoveď ma utvrdila v tom, že pán Hupka veľmi dobre vedel v čom je problém a že zámková dlažba sa bez medzier nedala poskladať ani jeho odborníkom.

Pán Hupka nás dokonale zaviedol neposkytnutím informácie o akosti predávaného tovaru. Tovar 2. triedy by sme totiž určite nekúpili.

Po reklamácii od nás neférovo požadoval, aby sme na svoje náklady vrátili len neorezané dosky s tým, že nám vráti alikvótnu časť peňazí.

Naša čistá strata za jeho chybu!

Pán Hupka nás podviedol a my sme mali za to niesť zvýšené náklady, zvýšenú námahu a stratu času!

My sme mali zostať potrestaní za neférovosť a nekalé podnikanie, zatiaľ čo pán Hupka neniesol žiadne následky svojho neprimeraného konania?

Bolo to pre nás absurdné!

Pán Hupka napokon začal tvrdiť, že dlažba je zle položená preto, že tam chýbajú betónové obrubníky a dlažba sa preto posúva.

Jeho tvrdenie nemohlo obstáť jednak preto, že jedna doska bola dosť ťažká (vážila 43 kg) a aj preto, že medzery na jednej doske neboli rovnako široké. Nerovnaké medzery poukazovali na nepravidelné veľkostné diferencie jednotlivých dosiek.

Žiaľ, tovar sme prevzali a pred položením nevrátili.

To, že sme boli podvedení sme potrebovali dokázať.

Podala som preto podnet na SOI s obsiahlym opísaním neštandardných postupov pána Hupku.

Po 7 mesiacoch od podania podnetu som sa informovala na výsledok.

Odpoveď SOI ma šokovala.

SOI má vraj veľa podnetov a na môj ešte neprišiel čas a dokonca SOI ani nemá v zákone stanovenú lehotu vyriešenia podnetu.

Pochopila som, že tadiaľ cesta nevedie a cez ministerstvo spravodlivosti som sa informovala o ďalšej možnosti.

Bola mi poradená možnosť využiť alternatívne riešenie sporu cez nejakú spoločnosť uvedenú na stránke ministerstva.

ARS má termín na vyriešenie podnetu 3 mesiace. Využila som a podnet som podala aj na ARS SOI.

Rozhodnutie ARS SOI som dostala po 4 mesiacoch.

V rozhodnutí ARS SOI bolo potvrdené, že pán Hupka porušil zákon č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov :

  1. Predávajúci porušil povinnosti predávajúceho podľa zákona č. 250/2007 Z.z., a to dodržiavať zákaz používania nekalých obchodných praktík vo forme klamlivého konania, ktoré zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie v obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
  2. Predávajúci porušil povinnosť dodržiavať zákaz ukladania povinnosti spotrebiteľovi bez právneho dôvodu podľa § 4 ods. 2 zákona č.250/2007, ku ktorému došlo tým, že predávajúci kupujúcemu ukladá povinnosť vo Všeobecných obchodných podmienkach bez právneho dôvodu nad rámec zákona.

SOI ma až po 19 mesiacoch od termínu podania môjho prvého podnetu informovala, že porušenie zákona zo strany predávajúceho postupujú na ich právne oddelenie bez udania termínu vyriešenia (dôvod je už známy, je zakotvený v zákone).

Po mojom dôslednom pátraní, ako je možné, že zámkové dosky vykazovali nielen farebné rozdiely, ale aj rozmerové som zistila pravdu.

Predajca totiž uvádza na svojej webovej stránke www.odolnepodlahy.sk farebné a veľkostné zmeny dosiek do 1,5 % rozmeru s tým, že sa tak môže udiať na základe teplotných zmien a vplyvu poveternostných podmienok resp. času.

Z uvedeného je jasné, že pán Hupka predal tovar – ležiak, na ktorom sa už prejavil vplyvy poveternostných podmienok a času.

Zámkovú dlažbu preto nebolo možné za žiadnych okolností položiť bez veľkých a nerovnakých medzier.

Na 1 meter dlažby tohto tvaru je diferencia aj 2 mm veľa, nietože deklarovaných až 1,5 cm.

Pán Hupka s cieľom urobiť svojej firme obrat a zarobiť, neváhal podviesť svojho potenciálneho zákazníka a bez hanby predal tovar 2. triedy za triedu 1.

Nikde ani neuviedol, či cena, ktorú za tovar ponúka, je nejako percentuálne zvýhodnená.

Pán Hupka vytrvalo odmietal osobné stretnutie so mnou, nedvíhal mi telefón a ani neodpovedal na správy.

Nakoniec som sa k nemu predsa len dostala.

Utvrdil ma len o svojom neférovom postupe.

Na základe rozhodnutia ARS SOI uznal, že mi „zabudol“ povedať informáciu o 2. triede tovaru, za čo sa mi ospravedlňuje.

A to je všetko.

Dali by ste dôveru takémuto neserióznemu obchodníkovi?

Divila by som sa, ak áno.

Od takýchto pokrivených osôb a ich jednoosobových s.r.o. treba utekať čo najďalej. Ak budete mať problém spôsobený obchodníkom, máte vopred prehraté.

Takýmto podnikateľom by mali zakázať nekalo podnikať aspoň na nejakú dobu, aby nemohli klamať ďalších zákazníkov.

Dodnes som však nezistila, ktorá inštitúcia v SR by mohla mať takúto právomoc.

Postih pre takého obchodníka je totiž v nedohľadne.

Najväčšiu moc nad nekalosťou má zatiaľ, žiaľ, len referencia.

Pán Hupka v nás zanechal veľmi zlý dojem a ihrisko, na ktorého opravu budeme musieť vyčleniť ďalšie nie malé finančné prostriedky.

Pán Hupka a jeho firma ProActive s.r.o. má u nás všetky palce dolu.

A čo pán Hupka?

Pán Hupka si beztrestne bude ďalej chodiť po dovolenkách, možno aj ďalej klamať svojich potenciálnych zákazníkov a odmietať niesť zodpovednosť za svoje chyby.

Škoda, že na Slovensku je ešte stále veľa neserióznych obchodníkov a podnikateľov, ktorí tým serióznym robia zlé meno.

K dobrému pocitu patrí aj serióznosť a férovosť obchodníka, ktorý si váži svojho zákazníka.

NIKDY VIAC ODOLNÉ PODLAHY !

NIKDY VIAC FIRMA ProActive s.r.o. !

Prečítajte si aj e-book
10 rád ako sa dobre cítiťa cíťte sa vždy výborne

Váš e-book je už pre Vás pripravený
Uveďte, prosím, Vaše meno a e-mail, na ktorý Vám e-book zašlem
X
E-book je už na ceste k Vám.
Ak e-mail s predmetom "Tu je Váš e-book zdarma" náhodou neobjavíte v hlavnej pošte svojej
e-mailovej schránky, nazrite, prosím, aj do sekcie nevyžiadaná pošta alebo reklamy.

Presuňte si potom tento e-mail do hlavnej pošty.
X